Амниоцентеза – Всичко за амниоцентезата – Какво е амниоцентеза

Алтернативи

Други методи за пренатална диагностика?

Друг метод за пренатална диагностика на плода е хорионната биопсия. Тя се извършва в по-ранен срок на бременността (10-13 г.с.). При нея се взема тъкан от хориона, която се изследва за генетични заболявания. Предимството е в по-ранния срок на извършване на манипулацията. Недостатък е вероятността от мозаизицъм и неточна диагноза в тези случаи. Рискът от прекъсване на бременността при това изследване е по-висок от амниоцентезата.

Какви са алтернативите?

През последните години все повече акушер-гинеколози и бременни жени избират неинвазивните пренатални тестове (НИПТ) при наличие на индикации за хромозомни аномалии или при желание на пациентите. От всички възможни методи за пренатален скрининг и диагностика, те могат да се направят на най-ранен етап от бременността, след 9-та седмица.Този тип изследвания не носят рискове за плода, тъй като за направата им е необходимо единствено вземане на кръвна проба от майката. Същевременно се характеризират с изключително висока точност, съизмерима с тази на амниоцентезата, поради факта, че се изследва ДНК материал на бебето. Те дават категоричен резултат за наличие/отсъствие на дадена хромозомна аномалия. При получаване на отрицателен резултат от неинвазивен пренатален тест не се налага приложението на инвазивен метод. Единствено след положителен резултат от НИПТ се препоръчва предприемането на амниоцентеза за потвърждаване на диагнозата.

Comments are closed.